#
Image
Witaj na naszej stronie.

Rysunek Jana Pawła Ii

rysunek
1. to, co jest narysowane
2. zarys lub kształt czegoś
3. dział sztuk plastycznych, przedstawianie bryłowatości ciał oraz ich położenia w przestrzeni za pomocą linii
rysunkowy, rysunkowo, rysuneczek
rysunek techniczny
rysunek przekazujący w sposób umowny dokładne informacje dotyczące kształtu, wymiarów itp. przedmiotów, które mają być wykonane
rysunki
pot. nauka rysowania #150 jako przedmiot w szkole
rysunek,
dział sztuki plast. którego istotą jest posługiwanie się linią na płaszczyźnie;
rysunek techniczny,
rysunek stosowany w technice jako forma przekazywania informacji między konstruktorem (projektodawcą) a wykonawcą;
Albertina,
Graphische Sammlung Albertina,
kolekcja zał. 1769 w Wiedniu przez ks. Alberta Kazimierza, obejmująca grafikę, rysunki, szkicowniki, miniatury i plakaty;
Berezowska
Maja (Maria), ur. 13 IV 1898, Baranowicze, zm. 31 V 1978, Warszawa, malarka, rysowniczka;
digitalizator,
dyskretyzator,
inform. urządzenie elektron. służące do wczytywania współrz. wybranych punktów rysunku (np. mapy, rysunku techn.) do pamięci komputera.
drzeworyt,
technika graf. wypukła;
mapa
[łac.], graf. obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony mat. uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
Matejko
Jan, ur. 24 VI 1838, Kraków, zm. 1 XI 1893, tamże, malarz;
Norwid
Cyprian Kamil — imię przybrane przy bierzmowaniu, używane przez N. jako drugie, ur. 24 IX 1821, Głuchy k. Radzymina, zm. 23 V 1883, Paryż, poeta, dramaturg, prozaik, zajmował się także grafiką, rzeźbą i malarstwem.
sucha igła,
suchoryt,
technika graf. wgłębna;
Topolski
Feliks, ur. 14 VIII 1907, Warszawa, zm. 24 VIII 1990, Londyn, rysownik, malarz;
aksonometria
[gr. áxōn ‘oś’, metréō ‘mierzę’], perspektywa równoległa,
stosowany w rysunkach technicznych sposób przedstawiania figur przestrzennych na płaszczyźnie — figura i związany z nią prostokątny układ współrzędnych jest rzutowany, najczęściej równolegle (perspektywa równoległa), na tzw. rzutnię aksonometryczną;
akwaforta
[łac. aqua fortis ‘mocna woda’ < wł. acquaforte], technika graficzna wgłębna trawiona;
Aleš
Mikoláš, ur. 18 XI 1852, Mirotice k. m. Písek, zm. 10 VII 1913, Praga, czeski malarz i rysownik;
Altomonte
Martin, ur. 8 V 1657, Neapol, zm. 14 IX 1745, Heiligenkreuz (Austria), ojciec Bartholomäusa, malarz włoski; chleb świętojański, chleb św. Jana
drzewo o błyszczących, twardych liściach, rosnące w krajach śródziemnomorskich też: jadalne strąki tego drzewa
Jan,
z dyn. Piastów, ur. między 1296 a 1300, zm. między 1361 a 1364książę głogowski i poznański od 1312, tylko ścinawski od 1319, syn Henryka I (III);
Jan,
Jean,
z dyn. Nassau, ur. 5 I 1921, zamek Colmar-Berg (Luksemburg), 1964–2000 w. książę Luksemburga, syn Charlotty;
Jan,
Janik,
data ur. nieznana, Brzeźnica (ob. Jędrzejów), zm. 12 III 1167, kanclerz Władysława II Wygnańca, później Bolesława IV Kędzierzawego, biskup wrocł. od 1146, arcybiskup gnieźn. od 1149
Jan,
z dyn. Piastów, ur. między 1450 a 1460, zm. 27 III 1532, Racibórz, książę opolski od 1476 (z bratem Mikołajem), samodzielny od 1497;
Jan Paweł II,
Karol Józef Wojtyła,
ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym, papież od 16 X 1978, teolog i filozof.
Jan Ewangelista,
Jan Apostoł,
w tradycji wsch. Jan Teolog,
święty, data ur. nieznana, zm. pod Paweł,
Paweł Apostoł,
Paweł z Tarsu,
święty, ur. ok. 10 r. zm. między 64 a 67 r. najważniejszy misjonarz i teolog wczesnego chrześcijaństwa, zw. Apostołem Narodów.
Jan Paweł II,
Karol Józef Wojtyła,
ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym, papież od 16 X 1978, teolog i filozof.
Dom Polski Jana Pawła II dla Polonii Świata,
ośr. polonijny działający od 1980 w Rzymie;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(KUL),
Kruszwica, kolegiata romańska pw. Św. Piotra i Pawła

Pieniężno, kościół Św.Św. Piotra i Pawła

Sapieha
Benedykt Paweł, data ur. nieznana, zm. 12 VIII 1707, Berlin, syn Pawła Jana, podskarbi w. litew. 1676–1703 i od 1705;
Sapieha
Paweł Jan, ur. 1609, zm. 39 XII 1665, Różana, ojciec Kazimierza Jana i Benedykta Pawła, wojewoda witebski od 1646, hetman w. litew. i wojewoda wil. od 1656;
Cyms
Paweł, ur. 2 III 1894, Pawłów k. Gniezna, zm. 13 XI 1949, Bystra Śląska, działacz nar.;
Paweł Apostoł,
→ Paweł.
Paweł z Tarsu,
→ Paweł.
Strzelecki
Sir Paweł Edmund, ur. 20 VII 1797, Głuszyna (ob. w granicach Poznania), zm. 6 X 1873, Londyn, geolog, geograf i podróżnik; wybitny badacz Australii.
Althamer
Paweł, ur. 12 V 1967, Warszawa, rzeźbiarz, twórca instalacji;
Baudarth
[bạudart] Paweł, Paulus Baudaert,
żył na przeł. XVI i XVII w. flam. architekt i złotnik;
Bobek
Paweł, ur. 25 IX 1883, Końska (czes. Konská), Zaolzie (ob. w Czechach), zm. I 1945, Rybnik, działacz ruchu lud.; p.m. II
, P.M. II post mortem
a.c. II
anno currente
auto-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z samochodem
eks-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: wyłączanie, wykluczanie z czegoś
ekstra-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: poza-, na zewnątrz, poza zasięgiem czegoś
filo-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z rodem
il-,II
zob. II in-.
im-,II
zob. II in-.
in-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych, przyjmujący postać il- przed spółgłoską l, im- przed p, b, m oraz ir- przed r, mający znaczenie: nie
ir-,II
zob. II in-.
na luzie II
pot. zachowujący się swobodnie, bez skrępowania
osmo-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciśnieniem osmotycznym
radio-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z falami radiowymi lub z radiem
techno-,II
pierwszy człon wyrazów złożonych mających związek znaczeniowy z muzyką techno
a,II
1. spójnik łączący zdania lub wyrażenia o przeciwstawnej treści, np. On gra, a ona tańczy. Nauka a zabawa.
2. spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie uzupełniające wcześniejszą informację, np. Kwitły kwiaty, a nad nimi uwijały się pszczoły.
3. spójnik przyłączający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa wcześniej, np. Zastąpię cię w pracy, a ty odpoczniesz.
4. spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego, np. Zjadł dużo, a ciągle był głodny.
5. spójnik łączący słowa o takiej samej postaci, powtórzone w celu podkreślenia tego, o czym mowa w zdaniu, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć.
6. spójnik łączący powtórzone zaimki wskazujące, użyte w tym celu, by dane wyrażenie nie miało określonego odniesienia, np. Nazywał się tak a tak.

Polska. Władze państwowe po II wojnie światowej

Jan Paweł II,
Karol Józef Wojtyła,
ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym, papież od 16 X 1978, teolog i filozof.
Katarzyna II,
księżna Zofia Augusta Anhalt-Zerbst,
ur. 2 V 1729, Szczecin, zm. 17 XI 1796, Carskie Sioło (ob. Puszkin), cesarzowa ros. od 1762, żona Piotra III.
Abd Allah II Ibn al-Husajn
Abdullah II,
Abdallah II,
‘Abd Allāh II Ibn al-Ḥusayn,
z dyn. Haszymidów, ur. 30 I 1962, Amman, król Jordanii od 1999, syn Husajna Ibn Talala.
Fryderyk Wilhelm II,
z dyn. Hohenzollernów, ur. 25 IX 1744, Berlin, zm. 16 XI 1797, tamże, król pruski od 1786, bratanek Fryderyka II;
Hans Adam II,
ur. 14 II 1945, Zurych, książę Liechtensteinu od 1989;
Jakub II Sprawiedliwy,
Jaime II el Justo,
Jaume II el Just,
ur. 1267, Walencja, zm. 1327, Barcelona, król Sycylii 1285–95 i Aragonii 1291–1327, syn Piotra III Wielkiego;
Konstantyn II,
Konstandịnos II,
Konstantinos II,
z dyn. Glücksburgów, ur. 2 VI 1940, Tati k. Aten, król Greków 1964–74, syn Pawła I;
Wilhelma II, Ziemia,
Wilhelm II Land,
Wilhelm II Coast,
region w Antarktydzie Wschodniej, część wybrzeża O. Indyjskiego między ziemiami Księżniczki Elżbiety i Królowej Marii;
wojna światowa II
1939–45,
konflikt między grupą demokr. państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku nauk.-techn. który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (gł. niem.) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Abdülhamid II,
z dyn. osmańskiej, ur. 21 IX 1842, Stambuł, zm. 10 II 1918, tamże, sułtan turecki 1876–1909;
Aleksy II,
Alexis Ridiger,
ur. 23 II 1929, Tallinn, zwierzchnik Ros. Kościoła Prawosł. teolog prawosł. Estończyk;
Andronik II Paleolog,
Andrónikos Palaiológos,
ur. 1259 lub 1260, zm. 13 II 1332, cesarz bizant. 1282–1328, syn Michała VIII Paleologa;
August II,
zw. Mocnym,
z dyn. Wettinów, ur. 12 V 1670, Drezno, zm. 1 II 1733, Warszawa, elektor saski (jako Fryderyk August I), król pol. 1697–1706 i od 1709, ojciec Augusta III;
Bajazyt II,
Bajezid II,
ur. 1448, zm. 26 V 1512, k. Demotiki, sułtan turecki od 1481;

rysuunek jana pawła ii, rysunek jana pawł ii, rsyunek jana pawła ii, rysunek jana pawła ii, rysunek jana pawał ii,

Image